חתימה על ההצהרה

אודות ישראל בוחרת זכויות אדם

הצהרת זכויות האדם האזרחית- ישראל 2021

להלן הסעיפים המרכזיים מתוך חוקי המדינה והצהרת האו”ם, עליהם אנו מבקשים מכלל הציבור והמועמדים השונים להצהיר כערכים עליונים, וככאלו שגם בשעת משבר נפעל לאורם ונשמר אותם למען הכלל ולמען הדורות הבאים:

 • שמירה והגנה על הגוף, החיים, הכבוד, החרות והבטחון האישי.
 • הכל שווים בפני החוק וזכאים ללא אפליה להגנה שווה של החוק.
 • הכל זכאים להגנה שווה מפני כל אפליה ומפני כל הסתה לאפליה.
 • לא ייאסר אדם, לא ייעצר ולא יוגלה באופן שרירותי.
 • לא יהא אדם נתון להתערבות שרירותית בחייו הפרטיים, בחיי משפחתו, ובביתו.
 • לא יינתן טיפול רפואי למטופל אלא אם כן נתן לכך המטופל הסכמה מדעת.
 • כל אדם זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד. ואין לפגוע בחופש העיסוק של אדם.
 • אין פוגעים בקנינו של אדם. לא יישלל מאדם קניינו דרך שרירות.
 • כל אדם זכאי לחירות המחשבה, המצפון והדת.
 • כל אדם זכאי לחירות הדעה והביטוי.
 • כל אדם זכאי לחירות ההתאספות וההתאגדות בדרכי שלום.
 • כל אדם זכאי לשוויון בשירותים הציבוריים השונים.
 • להורים זכות בכורה לבחור את דרך החינוך לילדיהם.
 • כל אדם זכאי להשתתף תוך חירות בחייו התרבותיים של הציבור.
 • כל אדם זכאי, מתוך שוויון גמור עם זולתו, למשפט הוגן ופומבי של בית-דין בלתי תלוי וללא משוא פנים בשעה שבאים לקבוע זכויותיו וחובותיו ולברר כל אשמה פלילית שהובאה נגדו.

ישראל בוחרת זכויות אדם