אודות

אנחנו, אזרחי מדינת ישראל המכירים בזכויות היסוד של כל אדם כערכים שאין להפרם. מוצאים לנכון לעמוד זה לצד זה במהלך המשבר אותו כולנו חווים בימים אלו.

כולנו יחד, רגע לפני בואנו לקלפי, על מנת לבחור את נציגנו לכנסת ולמוסדות השלטון השונים, מבקשים מהמועמדים השונים להצהיר בפנינו שהם רואים את ערכי זכויות האדם כערך עליון שאינו ניתן לחילול, תחת שום אמתלה.

אנו מצהירים בפני המועמדים השונים, שהיה ומי מהם שיסרב לקבל את עקרונות זכויות האדם, ויתמוך בהחלטות שיפגעו בזכויותינו, בצורה ישירה או עקיפה, לא נוכל לתמוך בו ולהצביע עבורו. לא כעת ולא בעתיד.

נוכח המאבק בנגיף הקורונה, מתקיים דיון ער בנוגע להפרת זכויות הפרט תוך ניסיון לשינוי הסטטוס החוקתי של חלקן.

דיון בדבר שלילת זכויות או הטלת סנקציות, מטבעו פוגע בזכותו הבסיסית של אדם לחיות בבטחון אישי וללא איומים מהזולת.

ללא שמירה של איש על זכויות רעהו, וללא הגנתו של הזולת על הפרט, עתידו של אדם לוט בערפל.

מחובת המדינה ומחובתו של הציבור לספק הגנה לכל אדם באשר הוא, לשמור על זכויותיו ועל בטחונו האישי.

הכרסום בערכי זכויות האדם משתקף בהחלטות ודיונים של מוסדות השלטון, באימרות הנאמרות בתקשורת, והמקום בו התהליך בא לידי ביטוי באופן מדאיג במיוחד, ואשר בו גם ניכר חוסר ההבנה והאמון בזכויות אדם בסיסיות, הן הרשתות החברתיות.

אנו עדים שם לקריאות קיצוניות רבות להפרת זכויות אדם כנגד קבוצות או בעלי דעות שונות.

על כולנו להבין שלא משנה מהי דעתנו הפוליטית, לא משנה מהי דעתנו המדעית, מה דעתנו לגבי הנעשה או הלא נעשה במדינה, ולא משנה איך אנחנו רואים את עתידנו, אם לא נכבד אחד את השני כבני אדם שווי ערך ובעלי זכויות, לא נצליח ליצור את העתיד שכל אחד מאיתנו מייחל לעצמו.

השחיקה בזכויות האדם, והפילוג שקיים היום בעם, מביאים עמם שיח המאיים על עתיד ילדנו.

אנו מאמינים שכולנו שואפים ליצור עתיד טוב למען עצמנו ולמען הדורות הבאים.

דבר זה לא יושג אם לא נצליח להסכים על ערכי מוסר בסיסיים.

ערכי זכויות האדם הנם תנאי הכרחי לקיומנו כחברה בריאה וחפצת חיים.

על כולנו להשמיע קול רם וברור האומר שנעשה כל אשר ניתן על פי החוק על מנת להגן על הזכויות הבסיסיות של האחר, ללא קשר לדעותיו ואמונותיו.

למען עתידנו ועתיד ילדינו, חשוב שנמתח קו ברור, כעם וכבני אנוש, שמציב את זכויות האדם בראש מעיינינו.

צריך לזכור ש”זכויות אדם” אינן דבר שצריך “לקבל” או “לזכות” בו.

אלו לא זכויות שהמדינה מעניקה לאזרחיה.

זכויות אדם הן מתת לו זכאי, כל בן אנוש באשר הוא, מרגע לידתו ועד יום מותו.

מתפקידה של מדינה לשמור ולשמר זכויות יסוד אלו.

לא ניתן להפר זכויות יסוד של אדם ללא שקיפות מלאה.

שלילת זכויות אמורה להתקיים בהליך ראוי בפני גוף המוסמך לכך.

לא ניתן לשלול לאדם את זכויותיו ללא הצדקה ממשית וכשהאמת אינה חד משמעית.

בימים אלו יש חשש שקריאות ה”המון”, בשילוב חוסר הידע על הנגיף החדש ודרכי הטיפול בו, יביאו לחריגה מאותם הליכי חוק ומשפט, החיוניים כל כך לתפקודה התקין של מדינה דמוקרטית ולבטחונם האישי של כלל האזרחים.

אנו חיים בתקופה שבה סדרי עולם משתנים, וכמעט כל מרכיב בקיום שלנו מושפע מכך בצורה כזו או אחרת, אנו קוראים לכל אחד ואחת מאיתנו להעלות על נס, את דגל זכויות האדם. ולהכיר בכך שזו צריכה להיות נקודת המוצא שלנו בכל שינוי ותהליך שעתידים לבוא.

והיום חשוב לקבל החלטה, שאת המלחמה בקורונה אנו עושים תוך הקפדה יתרה על זכויות האדם.

אפשר להלחם בוירוס, ועדין להקפיד על כיבוד האחר ועל הערכים והזכויות ששומרים על כל אחד ואחת מאיתנו, ועל המארג החברתי העדין, בו אנו חיים.

נוכח הבחירות הקרבות ובאות, עלינו לדרוש זאת גם מנבחרינו ומנציגנו השונים במוסדות השלטון.

אנו מבקשים מכל פוליטיקאי שמעוניין לקבל את קולנו, בין אם מימין, משמאל או ממרכז, להצהיר שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שחוק יסוד חופש העיסוק, וחוק זכויות החולה, מבטאים ערכי מוסר ומשפט שאין להפר אותם, גם לא בחסות המלחמה בנגיף הקורונה. אנו רוצים לדעת שבעת משבר לא יבוצעו שינויי חקיקה כאלו ואחרים. בנוסף, אנו מבקשים לדעת בבואנו לבחור, מי מנציגנו רואה לנגד עיניו את החשיבות בקיום הכרזת עצרת האומות המאוחדות,  מ-10 בדצמבר 1948 בדבר זכויות האדם לכל באי העולם.

בימים אלו קיימת תחושה שערכי מוסר ואמת, שעד אתמול נראו לנו כמובנים מאליהם, תלויים כחוט השערה. 

אנו קוראים לציבור, לתקשורת ולמועמדים לכנסת, לחזק את הביטחון האישי של כלל תושבי המדינה על ידי הכרה בזכויותיהם הבסיסיות.

באמצעות הצהרה זו, בדבר זכויות האדם, נוכל יחד להעצים את החוסן ואת האחדות הלאומית.

ישראל בוחרת זכויות אדם