הצהרת זכויות האדם האזרחית- ישראל 2021

אנחנו, אזרחי מדינת ישראל, מכל קצוות הקשת הפוליטית, חלקנו דתיים, חלקנו מסורתיים וחלקנו חילונים.

מחוסנים ולא מחוסנים.

כולנו יחד, רואים בערכי זכויות האדם דבר אשר אין להפרו.

בימים אלו, בהם המדינה נמצאת במצב לחימה במגיפה, אנו עדים לכך שערכי זכויות האדם נשחקים ומתערערים.

חשוב לקבל החלטה שאת המלחמה בקורונה אנו עושים תוך הקפדה יתרה על זכויות האדם.

מתוך הבנה שבימים אלו הבטחון האישי של אזרחים רבים מתערער נוכח הצהרות ומעשים שונים של גופי השלטון. אנו מוצאים לנכון לחזק איש את רעהו, על ידי הכרה בחשיבות זכויות היסוד של כל אחד ואחת מאיתנו האזרחים.

אפשר להלחם בוירוס, ועדין להקפיד על כיבוד האחר ועל הערכים והזכויות ששומרים על כל אחד ואחת מאיתנו. וכן על המארג החברתי העדין, בו אנו חיים.

היום קיימת התחושה שערכי מוסר ואמת, שעד אתמול נראו לנו כמובנים מאליהם, תלויים כחוט השערה. 

אנו קוראים לציבור, לתקשורת ולמועמדים לכנסת, לחזק את הביטחון האישי של כלל תושבי המדינה על ידי הכרה בזכויותיהם הבסיסיות.

בנוסף, אנו מבקשים מכל פוליטיקאי המעוניין לקבל את קולנו, בין אם מימין, משמאל או ממרכז, להצהיר שהוא מתחייב לשמר את זכויות בוחריו ולא לפגוע באף אחד מסעיפי “הצהרת זכויות האדם האזרחית”.

בכדי שנוכל לבחור בהם בבחירות הקרובות בשקט ובבטחון, על המועמדים השונים והמפלגות להצהיר בפנינו שהם רואים את ערכי זכויות האדם כערך עליון, שאינו ניתן לחילול, תחת שום אמתלה.

באמצעות הצהרה זו, בדבר זכויות האדם, נוכל יחד להעצים את החוסן ואת האחדות הלאומית.

להלן סעיפי “הכרזת זכויות האדם האזרחית”, שנלקחו מתוך חוקי המדינה והכרזת עצרת האומות המאוחדות בדבר זכויות האדם:

 • שמירה והגנה על הגוף, החיים, הכבוד, החרות והבטחון האישי.
 • הכל שווים בפני החוק וזכאים ללא אפליה להגנה שווה של החוק.
 • הכל זכאים להגנה שווה מפני כל אפליה ומפני כל הסתה לאפליה.
 • לא ייאסר אדם, לא ייעצר ולא יוגלה באופן שרירותי.
 • לא יהא אדם נתון להתערבות שרירותית בחייו הפרטיים, בחיי משפחתו, ובביתו.
 • לא יינתן טיפול רפואי למטופל אלא אם כן נתן לכך המטופל הסכמה מדעת.
 • כל אדם זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד. ואין לפגוע בחופש העיסוק של אדם.
 • אין פוגעים בקנינו של אדם. לא יישלל מאדם קניינו דרך שרירות.
 • כל אדם זכאי לחירות המחשבה, המצפון והדת.
 • כל אדם זכאי לחירות הדעה והביטוי.
 • כל אדם זכאי לחירות ההתאספות וההתאגדות בדרכי שלום.
 • כל אדם זכאי לשוויון בשירותים הציבוריים השונים.
 • להורים זכות בכורה לבחור את דרך החינוך לילדיהם.
 • כל אדם זכאי להשתתף תוך חירות בחייו התרבותיים של הציבור.
 • כל אדם זכאי, מתוך שוויון גמור עם זולתו, למשפט הוגן ופומבי של בית-דין בלתי תלוי וללא משוא פנים בשעה שבאים לקבוע זכויותיו וחובותיו ולברר כל אשמה פלילית שהובאה נגדו.

הצהרת א-פוליטיות:

יוזמה זו אינה פוליטית.

“הצהרת זכויות האדם האזרחית” מגיעה מתוך העם ופועלת למען העם.

יוזמי ההצהרה הנם אזרחים ללא שום שיוך למפלגה כזו או אחרת, לא היום ולא בעתיד.

אנו מתחייבים לא לעשות שימוש בחתימות שיאספו עבור “הצהרת זכויות האדם האזרחית”, לשום דבר מלבד נושא זכויות האדם כאמור מעלה.

אנו קוראים לנבחרי ציבור מכל הקשת הפוליטית להצהיר בדבר נאמנותם לזכויות האדם של בוחריהם. ונקבל בברכה כל איש ציבור ופוליטיקאי שיראה לנכון לתמוך ולהתחייב על ערכים חשובים ומהותיים אלו.